Hình ảnh hoạt động lễ hội ngành tóc

Đây là một sự kiện được tổ chức hàng năm, tập trung vào các hoạt động liên quan đến ngành tóc nhằm tạo sân chơi, giao lưu giữa các chuyên gia, nhà tạo mẫu tóc và các nhân viên trong ngành.

Lễ hội ngành tóc của công ty Tân Đồng Phúc sẽ bao gồm các hoạt động như cuộc thi tạo mẫu tóc, trình diễn các kỹ thuật cắt tóc, hướng dẫn tạo kiểu tóc và các hoạt động giao lưu giữa các chuyên gia trong ngành.