Hình ảnh Lớp học nhuộm ngày 15/06 tại trụ sở chính Công ty

Ngày 15/6/2020 vừa qua Tân Đồng Phúc vừa tổ chức một work shop nhuộm tóc vừa qua nhằm giới thiệu và chia sẻ những kỹ thuật nhuộm tóc mới nhất đến từ các chuyên gia của Tân Đồng Phúc.
Work shop đã cung cấp cho các chuyên gia tóc những kỹ thuật nhuộm tóc hiện đại nhất, nhằm giúp họ nâng cao kỹ năng và phục vụ tốt hơn cho khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng giới thiệu những sản phẩm nhuộm tóc mới nhất đến các chuyên gia tóc, đảm bảo rằng họ luôn cập nhật và sử dụng những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.