Hoạt động xã hội

Tân Đồng Phúc vừa tổ chức một hoạt động xã hội nhằm giúp đỡ các trẻ em khó khăn tại cộng đồng và mang đến cho các em một nụ cười, phong cách mới đầy tự tin. Với dự hỗ trợ của các kỹ thuật viên, chúng tôi đã hỗ trợ cắt tóc miễn phí cho các trẻ em trong khu vực.
Hoạt động từ thiện này nhận được sự đón nhận tích cực từ cộng đồng địa phương. Tân Đồng Phúc rất tự hào về những giá trị mà hoạt động chúng tôi mang lại và sẽ tiếp tục nỗ lực để đóng góp cho cộng đồng trong tương lai